Recent News

Cuma, Temmuz 06, 2012

Autofs kurulumu ve dikkat edilmesi gereken kısımlar

Autofs Nfs ile mount ettiğimiz dizinlerin ihtiyaç halinde otomatik olarak mount edilmesini sağlayan mekanizmadır(ekşisözlük) . Büyük boyutlu ve birden fazla sunucu tarafından kullanılan dizinleri bütün sunuculara kopyalamak yerine ağ üzerinden erişerek kullanmak bize disk açısından da büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun autofs yardımıyla ihtiyaç halinde kullanılması sunucu açıldığında mount edilemese bile sunucunun açılmasını engellememesi gibi kolaylıkları açısından son derece kullanışlıdır.
Autofs kurulumu ayarları bilen biri için gayet kolay olsa da dikkat edilmesi gereken bazı ufak detaylar sebebiyle saatlarimizi harcamamıza sysloglarda kaybolmamıza sebep olabilecek bir uğraş. Bu yazıda autofs kurulumuyla beraber kurulum sırasında karşılaştığım bir kaç sorundan ve internetten bulduğum çalışan çözümlerden bahsedeceğim.
Kurulumu Ubuntu 11.04 LTS ve 12.04 LTS üzerinde denedim. O platformlar için anlatacağım.
Paket deposundan autofs paketini kuruyoruz.
#apt-get install autofs5
Paketi kurduktan sonra autofsin işletim sistemimiz üzerinde kopyaladığı dosyalar şu şekilde

/usr/sbin/automount   autofs binary
/etc/auto.master    master file
/etc/auto.misc     map file
/etc/rc.d/init.d/autofs     autofs startup script
/usr/lib/autofs     autofs libraries
/lib/modules/Kernel.Version/fs/autofs.o autofs loadable module
/.autofs        temporary directory to manage the mount points
/var/log/messages    log files ( depends on your syslog.conf )

İlk olarak auto.master dosyasını düzenliyoruz.
Dosyaya aşağıdakine benzer bir satır ekliyoruz.
/srv/autofsdir /etc/auto.site
Bu satırda /etc/auto.site dosyasında belirteceğimiz dizini /srv/autofsdir dizini altına mount et diyoruz.
Daha sonra auto.site dosyasını düzenliyoruz.
data  -fstype=nfs,rw 20.20.20.20:/srv/data
Bu satır ile 20.20.20.20 sunucusunda bulunan /srv/data dizinini data dizini adı ile okunabilir ve yazılabilir olarak nfs ile mount edebileceğini söylüyoruz.
Bu ayarlama ile 20.20.20.20 sunucusunda bulunan /srv/data dizini altındaki bütün dosyaların kendi sunucumuzda /srv/autofsdir/data dizini altından erişilebilir yazılabilir ve okunabilir olmasını hedefliyoruz.
Buraya kadar geldikten sonra autofs servisini başlatmadan önce aşağıdaki adımları tamamlamalıyız.
+auto.master dosyasında belirttiğimiz dizinin oluşturulması
#mkdir /srv/autofsdir
+/etc/nsswitch.conf dosyasına aşağıdaki satırın eklenmesi
    automount:      files
+Dosyaların bulunduğu ana sunucuya nfs-kernel-server kurulması
#apt-get install nfs-kernel-server
+Dosyaların bulunduğu ana sunucuda /etc/exports dosyasına aşağıdakine benzer satırın eklenmesi(kendi ip ve dizin yolunuza göre düzenlemelisiniz)
/srv/data 20.20.20.0/24(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,sync,anonuid=33,anongid=33)
+Dosyaların bulunduğu ana sunucuda nfs-kernel-server ın restart edilmesi.
#/etc/init.d/nfs-kernel-server restart
+Son olarak dosyaların mount edileceği sunucuda autofs servisini başlatıyoruz.

0 yorum:

Yorum Gönder