Recent News

Çarşamba, Haziran 06, 2012

Ssh tünel kurarak dosya aktarımı

     Diyelim ayrı networkte iki sunucunuz var, bu makinaların ortak haberleştiği bir sunucu var fakat aralarında bağlantı yok ve sizde birinden diğerine dosya aktarımında bulunmak istiyorsunuz, bunun için tünel kurarak ssh bağlantısı yapabilirsiniz.

Sunucularımız A, B ve C olsun almak istediğimiz dosya da C makinasındaki deneme.dump dosyası olsun.
Şekildeki gibi A sunucusu B sunucusu ile B de C ile haberleşebiliyor olsun.
A sunucusu (00.00.00.01)
B sunucusu (00.00.00.02)
C sunucusu (00.00.00.03) ipsine sahip olsun


A sunucusundan
**ssh -L 7075:00.00.00.03:22 root@00.00.00.02 
                 |              |             |                      |         
Boş bir port  C nin IPsi ssh portu       Bnin IPsi
ile tüneli kuruyoruz.
Daha sonra A sunucusuna bağlanıp
**scp -P 7075 root@localhost:/root/deneme.dump .
ile C makinasındaki almak istediğimiz dosyayı alabiliriz.

0 yorum:

Yorum Gönder