Recent News

Çarşamba, Aralık 22, 2010

Yöneylem Notları(İkinci Ders veya Son Ders denebilir:)

Yöneylem:Kısaca işletme ve ekononinin mühendislik ile birleştirilmesidir.

Recai Hocadan 3 hayat dersi
1)İyi derecede lisan öğrenmek
2)İyi derecede insan ilişkileri
3)Mesleğin hangi bölümünde ilerliyorsanız o konuda uzmanlaşmak

Başabaş Noktası(breakeven point):Bir işletmenin bütün noktaları kar noktası olarak değerlendirilir. İşletmelerin giderleri 2 ye ayrılır.
1)Sabit yatırımlardan kaynaklanan giderler
2)İmalattan kaynaklanan değişken giderler
Bir işletmede imalatın üretimde belirli bir sayıdan sonra sabit yatırımları ödeyip para kazandırmaya başlar.Bu noktaya başabaş noktası denir.
*Çinin ekonomiye hakimiyeti dünyaya tasarruf ederek maliyeti düşürmeyi öğretti.


 Fiyat hesaplanırken makinanın eskimesini de fiyata eklemeliyiz.Buna amortisman denir.(Depreciation)
Dünyada genel kaul görmüş makinaların amortisman süresi 4 yıldır.Buna maliyet muhasebesi denir.
*Amortisman dünya muhasebe standartlarında 4 yıldır ve sadece sabit kıymetler üzerimden uygulanır. 4 yılda eşit olarak amortisman değeri vergiden düşülür.
 
TAHMİN ETME YÖNTEMLERİ
İş hayatının en önemli sorunlarından biridir. İş hayatı değişkendir ,kırılgandır. Dünyada her zaman istikrarlı ülkelere yatırıl yapılır. Bu dersin en önemli konularından bir tanesi tahmindir.
*Bir firmanın işletmenin veya ülkenin bir sonraki yıl için gelir ve giderleri faaliyetleri yapacakları işler tahmin edilerek sayıya dökülür. Bu tahminlere göre hedefler çizilir ve bu hedefler bütçe adı altında ilan edilir. Bütçe  gelirler ve giderler olmak üzere iki sayfadan meydana gelir.Bütçe geleceğin tahmin edilmesidir.Burada 3 hal meydana gelir;
1)Gelirler>Giderler =>Surplus
2)Gelirler = Giderler=>Balanced
3)Gelirler < Giderler =>Deficit

Yatırım süresiyle finansmanı denk getirmeliyiz.Bir ülkenin GSMHsı bir yıl içerisinde yurt içindeki ve yurt dışındaki varlıkların üretmiş oldukları hizmet ve malların toplam değeridir.
Ülke içerisinde olursa safhi,
Ülke içinde ve dışında olursa gayrisafhi

İki kalemden meydana gelir.
1)Mal imalatı
2)Hizmet imalatı

Ülkenin zenginlikleri GSMH ile belirlenir.

Ve Veysi arkadaşımızın eklemeleri :)
1- Bir lisan bilmek ...yalnızca yazılanı anlama değildir. Gerçekten bir lisan bilmek okumasını, konuşmasını, yazmasını ve dinleyerek anlamasıyla öğrenilmiş olunur.( bu madde pek dersle değil ama olsun :) )

2-örneğin bizim oralarda (mardin'de) kamyoncuların başa baş noktasına ulaşım süresinde (4 yıldı) ücretlerine kullandıkları aracın eskimesini katmadıkları için genellikle kar yerine zarar edip ellerindekinden de oluyorlar.

3-(bu da final de sorulacak birbilgi değil) Yazılım maliyeti hesaplanırken 'per man, per diem(day)' yani gün başına işçi ücretine göre hesaplanır. Burada en önemli nokta bunlara ilaveten çalışanın bilgiside hesaba katılmalıdır. Çünkü işi çok iyi bilen birisi çalıştırılacaksa olması gerekenden çak daha fazla ücret isteyebilir.

4-Bir ülkede bütçe açığı oluyorsa bu bütçe açığı ya gerçekten o ülkenin durumunun kötüye gittiğine işarettir(ör: yunanistan) ya da o ülkede yatırımın(büyümenin) olduğuna işarettir.

5-Borç ne zaman alınmalıdır?

-- Alınacak amaç önemli ise,
-- Alınan borç ile yapacağımız yatırımdan kazandığımız karla bu borcu ödeyebileceksek.

6-Son olarakta Siesta : Yunan komşularımızın genellikle öğleden sonra 2 gibi uyuyup 5-6'ya kadar yaptıkları tatlı uykuya verilen isimdir :)

0 yorum:

Yorum Gönder