Aydan Taşdemir Yılmaz

Linux Notları

Recent News

Çarşamba, Aralık 22, 2010

Yöneylem Notları(İkinci Ders veya Son Ders denebilir:)

Yöneylem:Kısaca işletme ve ekononinin mühendislik ile birleştirilmesidir.

Recai Hocadan 3 hayat dersi
1)İyi derecede lisan öğrenmek
2)İyi derecede insan ilişkileri
3)Mesleğin hangi bölümünde ilerliyorsanız o konuda uzmanlaşmak

Başabaş Noktası(breakeven point):Bir işletmenin bütün noktaları kar noktası olarak değerlendirilir. İşletmelerin giderleri 2 ye ayrılır.
1)Sabit yatırımlardan kaynaklanan giderler
2)İmalattan kaynaklanan değişken giderler
Bir işletmede imalatın üretimde belirli bir sayıdan sonra sabit yatırımları ödeyip para kazandırmaya başlar.Bu noktaya başabaş noktası denir.
*Çinin ekonomiye hakimiyeti dünyaya tasarruf ederek maliyeti düşürmeyi öğretti.

 Fiyat hesaplanırken makinanın eskimesini de fiyata eklemeliyiz.Buna amortisman denir.(Depreciation)
Dünyada genel kaul görmüş makinaların amortisman süresi 4 yıldır.Buna maliyet muhasebesi denir.
*Amortisman dünya muhasebe standartlarında 4 yıldır ve sadece sabit kıymetler üzerimden uygulanır. 4 yılda eşit olarak amortisman değeri vergiden düşülür.
 
TAHMİN ETME YÖNTEMLERİ
İş hayatının en önemli sorunlarından biridir. İş hayatı değişkendir ,kırılgandır. Dünyada her zaman istikrarlı ülkelere yatırıl yapılır. Bu dersin en önemli konularından bir tanesi tahmindir.
*Bir firmanın işletmenin veya ülkenin bir sonraki yıl için gelir ve giderleri faaliyetleri yapacakları işler tahmin edilerek sayıya dökülür. Bu tahminlere göre hedefler çizilir ve bu hedefler bütçe adı altında ilan edilir. Bütçe  gelirler ve giderler olmak üzere iki sayfadan meydana gelir.Bütçe geleceğin tahmin edilmesidir.Burada 3 hal meydana gelir;
1)Gelirler>Giderler =>Surplus
2)Gelirler = Giderler=>Balanced
3)Gelirler < Giderler =>Deficit

Yatırım süresiyle finansmanı denk getirmeliyiz.Bir ülkenin GSMHsı bir yıl içerisinde yurt içindeki ve yurt dışındaki varlıkların üretmiş oldukları hizmet ve malların toplam değeridir.
Ülke içerisinde olursa safhi,
Ülke içinde ve dışında olursa gayrisafhi

İki kalemden meydana gelir.
1)Mal imalatı
2)Hizmet imalatı

Ülkenin zenginlikleri GSMH ile belirlenir.

Ve Veysi arkadaşımızın eklemeleri :)
1- Bir lisan bilmek ...yalnızca yazılanı anlama değildir. Gerçekten bir lisan bilmek okumasını, konuşmasını, yazmasını ve dinleyerek anlamasıyla öğrenilmiş olunur.( bu madde pek dersle değil ama olsun :) )

2-örneğin bizim oralarda (mardin'de) kamyoncuların başa baş noktasına ulaşım süresinde (4 yıldı) ücretlerine kullandıkları aracın eskimesini katmadıkları için genellikle kar yerine zarar edip ellerindekinden de oluyorlar.

3-(bu da final de sorulacak birbilgi değil) Yazılım maliyeti hesaplanırken 'per man, per diem(day)' yani gün başına işçi ücretine göre hesaplanır. Burada en önemli nokta bunlara ilaveten çalışanın bilgiside hesaba katılmalıdır. Çünkü işi çok iyi bilen birisi çalıştırılacaksa olması gerekenden çak daha fazla ücret isteyebilir.

4-Bir ülkede bütçe açığı oluyorsa bu bütçe açığı ya gerçekten o ülkenin durumunun kötüye gittiğine işarettir(ör: yunanistan) ya da o ülkede yatırımın(büyümenin) olduğuna işarettir.

5-Borç ne zaman alınmalıdır?

-- Alınacak amaç önemli ise,
-- Alınan borç ile yapacağımız yatırımdan kazandığımız karla bu borcu ödeyebileceksek.

6-Son olarakta Siesta : Yunan komşularımızın genellikle öğleden sonra 2 gibi uyuyup 5-6'ya kadar yaptıkları tatlı uykuya verilen isimdir :)

Pazar, Aralık 12, 2010

Çomak Toplantısı

       Bu sene bitirme projemiz olan ve Pardus kullanıcılarının merakla beklediği Çomak projesinin teknik konularını konuşmak ve kullanılacak teknolojileri kararlaştırıp iş bölümü yapabilmek amacıyla perşembe gecesi 12 proje arkadaşım ve hasta olmasına rağmen bizi yalnız bırakmayan Necdet Hocamız ile beraber yola çıktık.Metro Turizmin harika(!) seyahat anlayışından bahsetmeden toplantıya geçeyim.
     Cep telefonu,kamera,laptop vb. elektronik eşyalarımıza girişte veda ettikten sonra toplantı salonuna geçtik.Erkan Tekman,Gökmen Göksel ve Onur Küçük ile başlayan toplantımızın ilk oturumunda özgür yazılım ve pardus hakkında konuştuk.Öyle konuştuk dediğime bakmayın, Gökmen Göksel ve Onur Küçük bizi konuşturabilmek için bir hayli uğraştılar.
Yemeğin ardından(yaa aslında bu yemek kısmını çok çabuk geçmek istemiyorum :) ofisleri gezdik.Diğer geliştiricilerle tanışma imkanı bulduk.Meltem ,Metin ve Mete ile görüştük.Toplantının ikinci kısmında ise projede hangi dillerin kullanılacağını, nasıl iş bölümü yapmamız gerektiğini ve ne zaman bitirebileceğimiz konusunda anlaştık. Toplantı hem çok eğlenceli hem de çok bilgilendiriciydi. Onur Küçük ve Gökmen Göksel'in cesaretlendirici ve yardımsever tavırları hepimize cesaret verdi.Belirsizlikleri ortadan kaldırarak projemizi netleştirmiş olduk.


Gökmen Göksel ve Onur Küçük başta olmak üzere bütün Pardus ekibine teşekkür ederiz.Pazartesi, Aralık 06, 2010

Görüntü İşleme 1-2-3 Bölüm Özeti

1-Sayısal Görüntü
      Bir görüntü   f(x,y) şeklindeki iki boyutlu bir fonksiyon şeklinde tanımlanabilir.Burada x ve y yersel koordinatlar olup bu koordinatlara bağlı olarak f fonksiyonunun değeri ise yoğunluk(intensity) veya diğer bir deyişle grilik seviyesi (gray level) olarak isimlendirilir.
*f fonksiyonunun x,y ve yoğunluk değerlerinin tümü sonlu ise bu görüntü sayısal görüntü(digital image) olarak adlandırılır.

Elektromanyetik Spektrum
      İnsan gözü dış dünya karşısında sınırlı bir yapıya sahiptir.Bunun nedeni insan gözünün elektromanyetik spektrumda çok sınırlı bir alanı algılayabilmesidir.

 *Gama Işınlarının uygulama alanları:Medikal ve Nasa uygulamalarında
 *X-Ray Işınlarının uygulama alanları:X-Ray aort ve göğüs filmleri, ana kart  hatalarının tespitinde vb.
 *Ultraviole Işınlarının uygulama alanları:Hastalıklı mahsül görüntülemede
 *Görünür Işınlar uygulama alanları:Açık görünen mikroskopik görüntüler.
 *Infrared Işınların  uygulama alanları:Uydu resimleri fay tespitleri,
 *Microwave Işınlarının uygulama alanları:Dağların girinti çıkıntı tespiti,

Görüntü İşlemede bilgisayar ortamında yapılan işlemler genel olarak 3'e ayrılmaktadır.
  1)Alt Düzey İşlemler:Gürültü giderme,Keskinleştirme,Kontrast İyileştirme
  2)Orta Düzey İşlemler:Bölütleme,Bölütleme sonucu oluşan objelerin tanımlanması,sınıflandırılması vb.
  3)İleri Düzey İşlemler:Algılanan objelerin anlamlandırılması 

2-Sayısal Görmenin Temelleri

  Renk bilgisine sahip olmayan ışık Monochromatic ışık olarak isimlendirilir.
Bu tür ışığın tek niteliği yoğunluk(intensity) veya miktarıdır.Monochromatik ışığın yoğunluğu siyahtan beyaza doğru farklı grilik seviyelerinde olduğundan Gri-seviyeli terimi kullanılır.
Chromatic ışıklar ise monochromatik ışığın tersine renk bilgisini de barındırırlar.
3 temel ölçüt bu tarz ışık kaynağını tanımlamak için kullanılır. 
 1)Radiance: Işık kaynağından yayılan enerjinin toplam miktarıdır.Genellikle
  watt ile gösterilir.
 2)Lumminance:Lümen birimi ile ifade edilir.Gözlemcinin ışık kaynağından gelen enerjinin algıladığı miktar belirtir.
 3)Brightness:Bu değer ise gözlemciden gözlemciye değişebilen ve ölçümlenmesi zor olan bir özelliktir. 

Spatial and Intensity Resolution 
  *Spatial(yersel) çözünürlüğü görüntüde ayırt edilebilen bir detayın ölçüsüdür.
Farklı şekillerde ölçümlenebilir.
Görüntünün boyutu görüntünün tümü hakkında çok şey ifade etmeyebilir.
Çözünürlüğü bilinen bir görüntünün yersel çözünürlüğü bilinmiyorsa çok fazla
bir şey ifade etmeyebilir.
 *Intensity(yoğunluk) çözünürlüğü ise yoğunluk seviyesindeki en ufak ayırt edilebilir farka işaret eder. 

Görüntü Enterpolasyonu(Image Interpolation)
Enterpolasyon yakınlaştırma ,döndürme ve geometrik düzeltme gibi işlemlerde yaygın bir şekilde kullanılan araçtır.

Temel olarak enterpolasyon bilinen bilgileri kullanarak bilinmeyen bölgelerdeki
değerlerin hesaplanması işlemidir. 
 
     Bir görüntüyü  büyütmek istediğimiz zaman yeni görüntüdeki her bir 
parlaklık değeri hesaplanırken orjinal görüntüdeki en yakın pikseller dikkate alınarak işlem gerçekleştirilir.Piksellerin yeni parlaklık değerleri atandıktan sonra görüntüyü istenen büyüklükte genişletiriz.Bu yöntem en yakın komşu(1) olarak bilinmektedir. En yakın komşu yöntemi oldukça basit olmasına rağmen oluşan yeni görüntüde bazı gürültüler ve istenmeyen etkilere neden olduğundan birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirir.Bu yüzden sıklıkla tercih edilmez.
     Yeni pikselin parlaklık değerlerinin hesaplanmasında kullanılan bir diğer yöntem bilinear interpolasyon(2) yöntemidirçBu yöntemde oluşturulan pikselin parlaklık değeri çevresindeki en yakın 4 piksel baz alınarak hesaplanır.
    Üçüncü bir yöntem ise bicubic enterpolasyon(3)dur.Bu yöntemde ise yeni pikselin parlaklık değeri orjinal görüntüdeki konumuna en yakın 16 piksel baz alınarak hesaplanır.

Sayısal Görüntü İşlemede Kullanılan Matematiksel Araçlar

*Matris İşlemleri
*Linear ve Non-Linear İşlemler
*Aritmetik İşlemler
*Kümesel ve Mantıksal İşlemler
*Yersel İşlemler
*Vektör ve Matris Operasyonları
*Görüntü Dönüşümleri 

Spatial (Yersel) İşlemler
Yersel işlemler görüntü üzerindeki pikseller üzerinde gerçekleştirilirler.Yersel İşlemleri 3 kategoride toplamak mümkündür.
   * Tek piksel ile yapılan işlemler :Sayısal bir görüntü üzerinde yapılacak en basit      işlemlerden bir tanesi piksellerin parlaklık değerlerinin değiştirilmesidir.
   * Komşuluk İşlemleri :Komşuluk işlemleri girdi görüntüsünün çıktı görüntüsünde    karşılık gelen pikselini üretir.
   * Geometrik Yersel Dönüşümler:Bir  görüntüdeki pikseller arasındaki yersel            ilişkiyi düzenler.Sayısal görüntü işlemede geometrik dönüşümler 2 temel                işlemden oluşurlar.
       1)Koordinatların yersel dönüşümleri
       2)Yoğunluk Enterpolasyonu 

Bir dönüşüm işlemi gerçekleştirildikten sonraki aşama ise daha evvel bahsedilmiş yöntemler ile (nearest ,neighboor ,bilinear, bicubic) yoğunluk enterpolasyonunun gerçekleştirilmesidir.

3-Yoğunluk Dönüşümleri 
Bu kategoride yer alan görüntü işleme yöntemleri görüntü üzerindeki piksellerin doğrudan manipulasyonuna bağlıdır.Yersel işlemlerde yer alan en temel operasyonlardır.
  *Yoğunluk Dönüşümleri:Görüntü üzerinde yer alan tekil pikseller ile çalışırken yersel filtreler işlemlerini piksel ve onun komşuları üzerinde gerçekleştirirler.
  *Yersel Filtreler 

Bazı Temel Yoğunluk Dönüşüm Fonksiyonları
3 tür yoğunluk dönüşüm fonksiyonundan bahsetmek mümkündür.

 1)Doğrusal
 2)Logaritmik
 3)Üssel 

Parçalı Doğrusal Fonksiyonlar
 En basit doğrusal fonksiyonlardan bir tanesi constrast-stretching dir.
Contrast strectching tekniğinde görüntüdeki herhangi parlaklık bölgesindeki değerler daha geniş bir aralığa gerilirler.

Bir Düzlemi Dilimleme
 Pikseller bitlerden meydana gelen sayılardır.Bir görüntüyü tanımlarken parlaklık aralığını tarif etmektense görüntüyü oluşturmaya katkı sağlayan bitleri ön plana çıkararak belirtmek mümkündür.

Histogram İşlemleri

  Histogramlar yersel ortamda gerçekleştirilen bir çok işlemin temelini oluştururlar.Histogram işlemleri görüntü zenginleştirmede kullanılmaktadırlar.
Histogramlar görüntü hakkında istatistiki bilgi sunmakla kalmayıp sağladığı bilgiler görüntü işleme ve segmantasyonunda da kullanılmaktadır.