Recent News

Salı, Mart 09, 2010

Programlama Dilleri Kavram Karmaşası2

Programlama dillerinin sözdizimini tanımlamak için en çok BNF ve EBNF kullanılır.

Sözcüksel ve Sözdizimsel Analiz Nasıl Yapılır?

Dil gerçekleştirim sistemleri kaynak kodu gerçekleştirime bakmaksızın analiz
etmelidir.

Söz dizimsel analiz iki parçadan meydana gelir.
-Düşük seviyeli kısım :sözcüksel analizci( lexical analyzer)bir sonlu otomatadır.
- Yüksek seviye kısım; bir sözdizim analizcisi(syntax analyzer) ,veya
ayrıştırıcı(parser) serbest içerik temelli bir aşağı-itme otomatı temellidir.(push-down
automaton)

LEXiCAL(Sözcüksel analiz ) Girdi stringini alır ve içindeki bütün lexeme ve tokenları bulur.Programları başından sonuna kadar okur.Tek tek tiplerini çıkartır.

*Compilerda lexical analiz ve parser işlemi yapılır.Lexical analiz girdiyi alır ve lexemalara ayırır.Parser da bu girdleri parse ağacına dönüştürür.0 yorum:

Yorum Gönder