Aydan Taşdemir Yılmaz

Linux Notları

Recent News

Çarşamba, Aralık 22, 2010

Yöneylem Notları(İkinci Ders veya Son Ders denebilir:)

Yöneylem:Kısaca işletme ve ekononinin mühendislik ile birleştirilmesidir.

Recai Hocadan 3 hayat dersi
1)İyi derecede lisan öğrenmek
2)İyi derecede insan ilişkileri
3)Mesleğin hangi bölümünde ilerliyorsanız o konuda uzmanlaşmak

Başabaş Noktası(breakeven point):Bir işletmenin bütün noktaları kar noktası olarak değerlendirilir. İşletmelerin giderleri 2 ye ayrılır.
1)Sabit yatırımlardan kaynaklanan giderler
2)İmalattan kaynaklanan değişken giderler
Bir işletmede imalatın üretimde belirli bir sayıdan sonra sabit yatırımları ödeyip para kazandırmaya başlar.Bu noktaya başabaş noktası denir.
*Çinin ekonomiye hakimiyeti dünyaya tasarruf ederek maliyeti düşürmeyi öğretti.

 Fiyat hesaplanırken makinanın eskimesini de fiyata eklemeliyiz.Buna amortisman denir.(Depreciation)
Dünyada genel kaul görmüş makinaların amortisman süresi 4 yıldır.Buna maliyet muhasebesi denir.
*Amortisman dünya muhasebe standartlarında 4 yıldır ve sadece sabit kıymetler üzerimden uygulanır. 4 yılda eşit olarak amortisman değeri vergiden düşülür.
 
TAHMİN ETME YÖNTEMLERİ
İş hayatının en önemli sorunlarından biridir. İş hayatı değişkendir ,kırılgandır. Dünyada her zaman istikrarlı ülkelere yatırıl yapılır. Bu dersin en önemli konularından bir tanesi tahmindir.
*Bir firmanın işletmenin veya ülkenin bir sonraki yıl için gelir ve giderleri faaliyetleri yapacakları işler tahmin edilerek sayıya dökülür. Bu tahminlere göre hedefler çizilir ve bu hedefler bütçe adı altında ilan edilir. Bütçe  gelirler ve giderler olmak üzere iki sayfadan meydana gelir.Bütçe geleceğin tahmin edilmesidir.Burada 3 hal meydana gelir;
1)Gelirler>Giderler =>Surplus
2)Gelirler = Giderler=>Balanced
3)Gelirler < Giderler =>Deficit

Yatırım süresiyle finansmanı denk getirmeliyiz.Bir ülkenin GSMHsı bir yıl içerisinde yurt içindeki ve yurt dışındaki varlıkların üretmiş oldukları hizmet ve malların toplam değeridir.
Ülke içerisinde olursa safhi,
Ülke içinde ve dışında olursa gayrisafhi

İki kalemden meydana gelir.
1)Mal imalatı
2)Hizmet imalatı

Ülkenin zenginlikleri GSMH ile belirlenir.

Ve Veysi arkadaşımızın eklemeleri :)
1- Bir lisan bilmek ...yalnızca yazılanı anlama değildir. Gerçekten bir lisan bilmek okumasını, konuşmasını, yazmasını ve dinleyerek anlamasıyla öğrenilmiş olunur.( bu madde pek dersle değil ama olsun :) )

2-örneğin bizim oralarda (mardin'de) kamyoncuların başa baş noktasına ulaşım süresinde (4 yıldı) ücretlerine kullandıkları aracın eskimesini katmadıkları için genellikle kar yerine zarar edip ellerindekinden de oluyorlar.

3-(bu da final de sorulacak birbilgi değil) Yazılım maliyeti hesaplanırken 'per man, per diem(day)' yani gün başına işçi ücretine göre hesaplanır. Burada en önemli nokta bunlara ilaveten çalışanın bilgiside hesaba katılmalıdır. Çünkü işi çok iyi bilen birisi çalıştırılacaksa olması gerekenden çak daha fazla ücret isteyebilir.

4-Bir ülkede bütçe açığı oluyorsa bu bütçe açığı ya gerçekten o ülkenin durumunun kötüye gittiğine işarettir(ör: yunanistan) ya da o ülkede yatırımın(büyümenin) olduğuna işarettir.

5-Borç ne zaman alınmalıdır?

-- Alınacak amaç önemli ise,
-- Alınan borç ile yapacağımız yatırımdan kazandığımız karla bu borcu ödeyebileceksek.

6-Son olarakta Siesta : Yunan komşularımızın genellikle öğleden sonra 2 gibi uyuyup 5-6'ya kadar yaptıkları tatlı uykuya verilen isimdir :)

Pazar, Aralık 12, 2010

Çomak Toplantısı

       Bu sene bitirme projemiz olan ve Pardus kullanıcılarının merakla beklediği Çomak projesinin teknik konularını konuşmak ve kullanılacak teknolojileri kararlaştırıp iş bölümü yapabilmek amacıyla perşembe gecesi 12 proje arkadaşım ve hasta olmasına rağmen bizi yalnız bırakmayan Necdet Hocamız ile beraber yola çıktık.Metro Turizmin harika(!) seyahat anlayışından bahsetmeden toplantıya geçeyim.
     Cep telefonu,kamera,laptop vb. elektronik eşyalarımıza girişte veda ettikten sonra toplantı salonuna geçtik.Erkan Tekman,Gökmen Göksel ve Onur Küçük ile başlayan toplantımızın ilk oturumunda özgür yazılım ve pardus hakkında konuştuk.Öyle konuştuk dediğime bakmayın, Gökmen Göksel ve Onur Küçük bizi konuşturabilmek için bir hayli uğraştılar.
Yemeğin ardından(yaa aslında bu yemek kısmını çok çabuk geçmek istemiyorum :) ofisleri gezdik.Diğer geliştiricilerle tanışma imkanı bulduk.Meltem ,Metin ve Mete ile görüştük.Toplantının ikinci kısmında ise projede hangi dillerin kullanılacağını, nasıl iş bölümü yapmamız gerektiğini ve ne zaman bitirebileceğimiz konusunda anlaştık. Toplantı hem çok eğlenceli hem de çok bilgilendiriciydi. Onur Küçük ve Gökmen Göksel'in cesaretlendirici ve yardımsever tavırları hepimize cesaret verdi.Belirsizlikleri ortadan kaldırarak projemizi netleştirmiş olduk.


Gökmen Göksel ve Onur Küçük başta olmak üzere bütün Pardus ekibine teşekkür ederiz.Pazartesi, Aralık 06, 2010

Görüntü İşleme 1-2-3 Bölüm Özeti

1-Sayısal Görüntü
      Bir görüntü   f(x,y) şeklindeki iki boyutlu bir fonksiyon şeklinde tanımlanabilir.Burada x ve y yersel koordinatlar olup bu koordinatlara bağlı olarak f fonksiyonunun değeri ise yoğunluk(intensity) veya diğer bir deyişle grilik seviyesi (gray level) olarak isimlendirilir.
*f fonksiyonunun x,y ve yoğunluk değerlerinin tümü sonlu ise bu görüntü sayısal görüntü(digital image) olarak adlandırılır.

Elektromanyetik Spektrum
      İnsan gözü dış dünya karşısında sınırlı bir yapıya sahiptir.Bunun nedeni insan gözünün elektromanyetik spektrumda çok sınırlı bir alanı algılayabilmesidir.

 *Gama Işınlarının uygulama alanları:Medikal ve Nasa uygulamalarında
 *X-Ray Işınlarının uygulama alanları:X-Ray aort ve göğüs filmleri, ana kart  hatalarının tespitinde vb.
 *Ultraviole Işınlarının uygulama alanları:Hastalıklı mahsül görüntülemede
 *Görünür Işınlar uygulama alanları:Açık görünen mikroskopik görüntüler.
 *Infrared Işınların  uygulama alanları:Uydu resimleri fay tespitleri,
 *Microwave Işınlarının uygulama alanları:Dağların girinti çıkıntı tespiti,

Görüntü İşlemede bilgisayar ortamında yapılan işlemler genel olarak 3'e ayrılmaktadır.
  1)Alt Düzey İşlemler:Gürültü giderme,Keskinleştirme,Kontrast İyileştirme
  2)Orta Düzey İşlemler:Bölütleme,Bölütleme sonucu oluşan objelerin tanımlanması,sınıflandırılması vb.
  3)İleri Düzey İşlemler:Algılanan objelerin anlamlandırılması 

2-Sayısal Görmenin Temelleri

  Renk bilgisine sahip olmayan ışık Monochromatic ışık olarak isimlendirilir.
Bu tür ışığın tek niteliği yoğunluk(intensity) veya miktarıdır.Monochromatik ışığın yoğunluğu siyahtan beyaza doğru farklı grilik seviyelerinde olduğundan Gri-seviyeli terimi kullanılır.
Chromatic ışıklar ise monochromatik ışığın tersine renk bilgisini de barındırırlar.
3 temel ölçüt bu tarz ışık kaynağını tanımlamak için kullanılır. 
 1)Radiance: Işık kaynağından yayılan enerjinin toplam miktarıdır.Genellikle
  watt ile gösterilir.
 2)Lumminance:Lümen birimi ile ifade edilir.Gözlemcinin ışık kaynağından gelen enerjinin algıladığı miktar belirtir.
 3)Brightness:Bu değer ise gözlemciden gözlemciye değişebilen ve ölçümlenmesi zor olan bir özelliktir. 

Spatial and Intensity Resolution 
  *Spatial(yersel) çözünürlüğü görüntüde ayırt edilebilen bir detayın ölçüsüdür.
Farklı şekillerde ölçümlenebilir.
Görüntünün boyutu görüntünün tümü hakkında çok şey ifade etmeyebilir.
Çözünürlüğü bilinen bir görüntünün yersel çözünürlüğü bilinmiyorsa çok fazla
bir şey ifade etmeyebilir.
 *Intensity(yoğunluk) çözünürlüğü ise yoğunluk seviyesindeki en ufak ayırt edilebilir farka işaret eder. 

Görüntü Enterpolasyonu(Image Interpolation)
Enterpolasyon yakınlaştırma ,döndürme ve geometrik düzeltme gibi işlemlerde yaygın bir şekilde kullanılan araçtır.

Temel olarak enterpolasyon bilinen bilgileri kullanarak bilinmeyen bölgelerdeki
değerlerin hesaplanması işlemidir. 
 
     Bir görüntüyü  büyütmek istediğimiz zaman yeni görüntüdeki her bir 
parlaklık değeri hesaplanırken orjinal görüntüdeki en yakın pikseller dikkate alınarak işlem gerçekleştirilir.Piksellerin yeni parlaklık değerleri atandıktan sonra görüntüyü istenen büyüklükte genişletiriz.Bu yöntem en yakın komşu(1) olarak bilinmektedir. En yakın komşu yöntemi oldukça basit olmasına rağmen oluşan yeni görüntüde bazı gürültüler ve istenmeyen etkilere neden olduğundan birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirir.Bu yüzden sıklıkla tercih edilmez.
     Yeni pikselin parlaklık değerlerinin hesaplanmasında kullanılan bir diğer yöntem bilinear interpolasyon(2) yöntemidirçBu yöntemde oluşturulan pikselin parlaklık değeri çevresindeki en yakın 4 piksel baz alınarak hesaplanır.
    Üçüncü bir yöntem ise bicubic enterpolasyon(3)dur.Bu yöntemde ise yeni pikselin parlaklık değeri orjinal görüntüdeki konumuna en yakın 16 piksel baz alınarak hesaplanır.

Sayısal Görüntü İşlemede Kullanılan Matematiksel Araçlar

*Matris İşlemleri
*Linear ve Non-Linear İşlemler
*Aritmetik İşlemler
*Kümesel ve Mantıksal İşlemler
*Yersel İşlemler
*Vektör ve Matris Operasyonları
*Görüntü Dönüşümleri 

Spatial (Yersel) İşlemler
Yersel işlemler görüntü üzerindeki pikseller üzerinde gerçekleştirilirler.Yersel İşlemleri 3 kategoride toplamak mümkündür.
   * Tek piksel ile yapılan işlemler :Sayısal bir görüntü üzerinde yapılacak en basit      işlemlerden bir tanesi piksellerin parlaklık değerlerinin değiştirilmesidir.
   * Komşuluk İşlemleri :Komşuluk işlemleri girdi görüntüsünün çıktı görüntüsünde    karşılık gelen pikselini üretir.
   * Geometrik Yersel Dönüşümler:Bir  görüntüdeki pikseller arasındaki yersel            ilişkiyi düzenler.Sayısal görüntü işlemede geometrik dönüşümler 2 temel                işlemden oluşurlar.
       1)Koordinatların yersel dönüşümleri
       2)Yoğunluk Enterpolasyonu 

Bir dönüşüm işlemi gerçekleştirildikten sonraki aşama ise daha evvel bahsedilmiş yöntemler ile (nearest ,neighboor ,bilinear, bicubic) yoğunluk enterpolasyonunun gerçekleştirilmesidir.

3-Yoğunluk Dönüşümleri 
Bu kategoride yer alan görüntü işleme yöntemleri görüntü üzerindeki piksellerin doğrudan manipulasyonuna bağlıdır.Yersel işlemlerde yer alan en temel operasyonlardır.
  *Yoğunluk Dönüşümleri:Görüntü üzerinde yer alan tekil pikseller ile çalışırken yersel filtreler işlemlerini piksel ve onun komşuları üzerinde gerçekleştirirler.
  *Yersel Filtreler 

Bazı Temel Yoğunluk Dönüşüm Fonksiyonları
3 tür yoğunluk dönüşüm fonksiyonundan bahsetmek mümkündür.

 1)Doğrusal
 2)Logaritmik
 3)Üssel 

Parçalı Doğrusal Fonksiyonlar
 En basit doğrusal fonksiyonlardan bir tanesi constrast-stretching dir.
Contrast strectching tekniğinde görüntüdeki herhangi parlaklık bölgesindeki değerler daha geniş bir aralığa gerilirler.

Bir Düzlemi Dilimleme
 Pikseller bitlerden meydana gelen sayılardır.Bir görüntüyü tanımlarken parlaklık aralığını tarif etmektense görüntüyü oluşturmaya katkı sağlayan bitleri ön plana çıkararak belirtmek mümkündür.

Histogram İşlemleri

  Histogramlar yersel ortamda gerçekleştirilen bir çok işlemin temelini oluştururlar.Histogram işlemleri görüntü zenginleştirmede kullanılmaktadırlar.
Histogramlar görüntü hakkında istatistiki bilgi sunmakla kalmayıp sağladığı bilgiler görüntü işleme ve segmantasyonunda da kullanılmaktadır.

 
 
  

Perşembe, Kasım 04, 2010

API ve ABI nedir?

API:Application Programming Interface kelimelerinin kısaltmasıdır. 'Uygulama programlama arabirimi' olarak çevirilebilir, uygulama programlamak için sağlanan arabirimlere denir.API bir yazılım tarafından programının diğer yazılımlarla iletişimde olmasına imkan tanıyan bir arayüzdür.

ABI:Application Binary Interface kelimelerinin kısaltmasıdır. İşletim sistemi ile uygulama arasında düşük seviye arabirimi tanımlar. Assembly dili seviyesinde , daha alt seviyeli tanımlamalarla ilgili detaylardır.Bir ABI bir uygulama veya programın diğer programlarla veya işletim sistemiyle alt-seviye arayüzüdür.

Kaynak:Pardus Wiki

Çarşamba, Kasım 03, 2010

Svn Kullanımında Bazı Önemli Komutlar

*svn co komutuyla sunucudaki tüm dosyaların bulunduğumuz dizine inmesini sağlıyoruz.

*
svn add komutuyla bilgisayarımızda oluşturduğumuz bir dosyayı svn'e atabiliriz.

*
svn commit -m "Yapılan değişiklik hakkında bilgi" komutuyla yaptığımız değişiklikleri teslim edebiliriz.

*
svn del komutuyla oluşturduğumuz bir dosyayı silebiliriz.

*
svn stat komutuyla sistemdeki değiştirilen dosyaların son durumlarını görebilirsiniz.
svn stat --verbose
komutuyla sizin çalışan kopyanızdaki her bir dosyanın değiştirilmemiş olsa bile durumlarını gösterir.

*
svn log komutuyla sistemdeki tüm değişiklikleri listeletebilirsiniz.Kim ne zaman değiştirdi vb.
svn log dosya
komutuyla da belirli bir dosya üzerindeki tüm değişiklikleri listeletebilirsiniz.

*svn --show-updates komutuyla sistemdeki güncellemeleri görebilirsiniz.

Svn de kim ne zaman hangi dosyayı değiştirdi bilgisinin
nasıl elde ediceğini merak ediyordum.
svn log  komutunu buldum.
Herkesle paylaşmak istedim :)
Diğerleride yanında hediyesi olsun :P

Pazar, Ekim 31, 2010

Boot Manager

Boot Manager Nedir?
Boot manager grub.conf dosyasını yöneten bir Kde uygulamasıdır.Config dosyasını değiştirmek için backend configurasyonu olarak COMAR kullanır.


Boot Manager İçeriği

Backend.py dosyası mevcut.Dosyada başlatma,sinyal dinleme,girişleri ve seçenekleri alma
seçenekleri silme gibi fonksiyonlar tanımlı.

boot-manager.py de
dbus import ediliyor.QtGui ve QtCore kullanılıyor.

KDE bağımlılığı olarak:

KMainWindow,KApplication,KCModule ve KIcon kullanılıyor.

KMainWindow:Ana bir pencere kurar.Toolbar , durum çizgisi ve bir çerçeve sağlar.
Qt için aynı işi yapan "QMainWindow" sınıfı mevcuttur.
GTK için gtk.Window var.Tam karşılığı mı değil mi bilemiyorum.

KApplication:Bütün KDE uygulamalarını kontrol eder ve bilgi sağlar.Bu sınıfın sadece bir
nesnesi tek bir uygulamamın örneği olabilir.Bu durumda herzaman 'Kapp' global değişkeni
üzerinden erişilebilir.
Qt için aynı işi yapan "QApplication" sınıfı bulunur.

KCModule:Modüllerin yapılandırılması için temel sınıftır.Yapılandırma modülleri gerektiğinde
yüklenen eklentiler olarak gerçekleşir.
Qt için Fonksiyonlarını "Qwidget'tan" miras almıştır.
GTK için "gtk.Widget" sınıfı bulunur.

KIcon:KDE simge özelliklerini sağlayan(destekleyen) QIcon sınıfının bir sarmalayıcı sınıfıdır.(wrapper class için bknz)

Bugzilla'da Boot-Manager Hata Kayıtları

Bugzilla'da boot-manager ile ilgili toplam 13 hata açılmış(bknz.Boot-Manager-Bugs)
Bunlardan bizi ilgilendirebilecek olanlar şöyle;

1)Boot-managerın otomatik br grub.conf dosyası oluşturma işlevi eklenmesi.(Kullanıcı grub.confu değiştirdiğinde eski haline getirmek isterse)(bknz.6960)
Bağlantı
2)Açılış yöneticisi, yeni GRUB girdisi eklenirken, eklenecek girdi türüne göre
(linux, windows vs.) disk önermesi yapabilse güzel olurdu. YALI varolan Windows
bölümünü GRUB'a ekleyemeyince, açılış yöneticisinden ekleyelim dedik. İşlemi
yapan kullanıcı deneyimli olmayınca, hangi diski seçeceğini bilemedi doğal
olarak.

Örneğin Windows bölümü eklenecekse, NTFS olanları açılır menü tarzında bir
şekilde listelerse daha kullanışlı olurdu.(bknz.10098)
Bağlantı
3)Boot manager'da bulunan silme seçeneği, diskten de silmek istiyor musunuz diye
sormalı?

Tekrarlanması için gerekli adımlar
**1. Boot manager'da linux seçeneği seçili durumda iken
**2. Listelenen kernellerden biri silinmek istendiğinde
**3. grub sayfasından kernel silinmektedir
**4. bu işlemden sonra diskten silmek ister misiniz? diye bir seçenek daha
sormalıdır.(bknz.11833)

4)Açılış yöneticisinde, mesela pardusu seçip kaydet dediğimde,(kaldı ki
hiçbirşeyi değiştirmediğim halde kaydet seçeneği aktif) şifre soruyor. İptal
dersem, kaydet seçeneği tıklanamaz bir duruma geçiyor. Daha sonra nereyi
değiştirseniz değiştirin, kaydet e tıklanamıyor. tekrar çıkıp girmek gerekiyor.

Tekrarlanabilirlik: Always

Tekrarlanması için Gerekli Adımlar:
**1.Seçilen ayarlar için kaydet denir.
**2.Şifre giriş kısmında iptal seçilir.
**3.Değişiklik yapılsa dahi kaydet seçeneği tekrar aktifleşmez.


Beklenen Sonuçlar:
Kaydet dedikten sonra ayarları tekrar değiştirmek için iptal'i seçtim. AyarlarıBağlantıdüzelttikten sonra tekrar Kaydet'e tıklayamadım. Kaydet her şekilde aktif
olursa, sonradan farkedilen düzenleme gereksinimi için gir-çık yapmaya gerek
olmazdı.(bknz.12698)

5)Bilgisayarında XFCE kullanan bir kullanıcı,KDE bağımlı bütün bileşenleri kaldırmış ve managerleri ve onların bağımlılıklarını tekrar yüklemiş 3 saniye boyunca hep komut bulunamadı uyarısı gelmiş.

$ time UNKNOWNCOMMAND
Command not found.

real 0m3.469s
user 0m0.013s
sys 0m0.005s


Tekrarlanma adımları :
**1. sudo pisi it -c desktop.xfce.base -c desktop.xfce.addon

**2. sudo pisi rm -c desktop.kde

**3. sudo pisi it boot-manager firewall-manager kaptan history-manager
service-manager network-manager display-settings user-manager disk-manager
migration system-manager package-manager kde-l10n-sv

**4. time UNKNOWNCOMMAND
Actual Results:
$ time UNKNOWNCOMMAND
Command not found.

real 0m3.469s
user 0m0.013s
sys 0m0.005s

(bknz.12728)

6)Açılış yöneticisindeki girdilerin sırasının değiştirilebilmesi özelliği Açılış yöneticisine eklenebilmesi istenmiş.

Özet: Açılış Yöneticisindeki Öğelerin Sırasının Değiştirilebilmesi

Tanım: Açılış yöneticisine çeşitli girdilerin sırasını değiştirebilme, yani
listedeki maddeleri yukarı veya aşağı taşıma özelliği de eklenirse güzel bir
iyileştirme olur.

Pardus'a Katkısı: Açılış yöneticisinde karşımıza çıkan grub maddelerinin
yanında küçük ok simgeleri olmalı. Listedeki maddelerin yerlerini değiştirmek
istiyorsam bunu menu.list dosyasını elle düzenlemek yerine bu program ile
yapabilmek bence şık olur. Sonuçta bu programın amacı da bu zaten.

Örnek olarak, makinesinde Windows ve birden fazla Linux olan arkadaşlar böylece
bilgisayarlarında yüklü dağılımları kolayca istedikleri sıraya sokabilirler.

Diğer bir örnek: Yeni aldığım dizüstünde, bilgisayarı fabrika ayarlarına
getirmeye yarayan boot edilebilir bir recovery disk bölümü var. Şu an benim
grub listesinde başta Pardus, ikinci olarak "recovery" (hard diskteki ilk
bölümde yer aldığı için) ve üçüncü olarak da Vista var. Kullanışlılık adına
recovery'i en alta koymam gerekiyor ve eğer ki Pardus'ta bir açılış yöneticisi
var ise, bu işlemi grafik kullanıcı arabirimi ile kolayca yapabilmeliyim.

(bknz.14049)

Beyin Bölümünde Açılış Yöneticisi Hakkındaki Fikirler

1)Mevcut durumda Pardus kurulumundan sonra farklı işletim sistemlerinin kurulumu yapıldıktan sonra Pardus önyükleme menüsüne bu sistemler elle ekleniyor.
Ancak kurulumda otomatik bulunarak eklenebiliyor. Bu otomatik bulma ve menüye ekleme özelliği Açılış Yöneticisinde de bulunsun. Puanı 232
(bknz.Otomatik Bulma Özelliği)

2)Açılış yöneticisi grafik ekrana gelmesinden oldukça memnunum daha önce grubun text metninden silmemiz gerekenleri kolayca yapabilir hale geldik. Grub ekranı üzerinde daha fazla kişiselleşmeyi sağlayacak yani renk, açılış ekranı resmi gibi gelişmeler eklenemez mi? Bu sayfada gördüğüm benzeri bir şeyin kendine özgü düzenlenmiş sistem sevenlerin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Puanı 60
(bknz.Açılış Yöneticisinin Geliştirilmesi)Bağlantı
Bağlantı

Salı, Temmuz 27, 2010

Staj Hikayem

Evet stajımı uzun uzadıya anlatma isteği duydum şu anda.Belki bunun son haftam olmasıyla bir ilişkisi vardır.Doğrudur.Olabilitesi yüksektir.Staj ayarlama işim bu sene birazcık sorunlu oldu diyebilirim.Necdet Hocamın önerisi üzerinde zeitin'e başvurdum. Final dönemindeyken beni aradılar ve görüşmeye çağırdılar.Çanakkalede olmam sebebiyle gelemiyeceğimi belirttim o yüzden vidicall (zeitinin geliştirdiği web sitesi üzerinden kameralı görüşme imkanı sunan bir yazılım) üzerinden bir görüşme önerdiler.Memnuniyetle kabul ettim.Aslına bakılırsa bu görüşme için heyecanlanmıştım.Çünkü daha önce hiç bir staj veya iş görüşmesinde bulunmamıştım.Heyecanımı yatıştırmak içinde bu görüşmenin bilgi işlemde olmasını tercih ettim. Görüşme gayet güzeldi.Zeitinden Samet Bey ile Özgür yazılım,pardus ve pisi paketleri hakkında konuştuk.Daha sonra beni okulum bittikten sonra bir ofis görüşmesine çağırdılar.
Aslında staj işimi okuldan ayrılmadan halletmek istiyordum.Ama zeitinde staj yapmayı gerçekten istediğim için görüşmeye kadar başka bir yere staj için başvurmadım.
Taksimde bir hayli yorucu bir aramadan sonra (Taksimi bilmeyenler için zeitini bulmak mükemmel derecede zor olabiliyor.) ofisi buldum.Rahat bir ofis ortamı vardı.Görüşmenin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim.İş görüşmesi gibiydi ve açıkçası biraz ürkütücüydü.Server kurulumundan fibonacci kodu yazmaya kadar,açık kaynak kodlu yazılımlardan konsol komutlarına ve php bilgisine uzanan geniş bir yelpazede bir görüşme idi.Elimden geleni yaparak görüşmeyi bitirdim. Haftasonu haber vericeklerini söylediler.Ama haftasonu geçince umudumu yitirdim.Yeni bir yer aramaya başladım.Ve pazartesi günü İbrahim Amcamın vesilesiyle Santa Farma'nın Bilgi İşlemine görüşmeye geldim.Bu sefer hiç bir sorgu sual olmadan istediğin zaman başla dediler.Ve okulda işlemleri başlattım vs. Ve 2 gün sonra zeitinden aradılar beni.Seçildiğimi ve ne zaman başlayabileceğimi sordular.Bende umutsuzluk üzgünlük içinde bir yerde staja başladığımı ama staj başlamadan haber verdikleri taktirde birşeyler yapabileceğimi söyledim.Ve son görüşmemiz bu şekilde oldu.Sağlık olsun diyerek yeni staj ortamımı sevmeye başladım.Php öğrendim kullandım.Bu benim gibi biri için güzel bir gelişmeydi:)
Yeni arkadaşlar edindim.Can,Can,Elif,Gözde,Çiğdem.ve stjaım bitmek üzere.Güzel bir stajdı.Çalışmayı seviyorumm:)

Metrobüs


Evet yine tabiki "huyum batsın kurusun ölsün ama", uzun zaman oldu yazmayalı.Okulları bitirdik derslerimizden geçtik.Bu senede staj yeri aramaya başladık. Bu staj hikayemi uzun uzun başka bir kayıtta anlatmak istediğim için direk konuya giriyorum.
Staj yerim metrobüs durağına göre çağlayan,resmi adrese göre şişli,Can Akçevin'e göre mecidiyeköy ve Can'ın annesine göre gayrettepede olduğundan dolayı gelmek için İbrahim amcamın olmadığı zamanlarda metrobüse binmek zorunda kalıyorum.
Bu staj sayesinde öğrendiklerim
*Metrobüste ilk durağın Avcılar son durağın Zincirlikuyu olduğunu.
*34A yazanların Edirnekapıya kadar 34T yazanların Topkapıya kadar gittiğini ve bu metrobüse dalgınlıkla bindiyseniz zorla indirildiğinizi.
*Sabahleyin nasıl metrobüste yer kapılacağını
*İtip kakmalardan nasıl zarar görülmiyeceğini.
*Metrobüse biner binmez uyumayı Çağlayan durağına gelince kendiliğinden uyanmayı.
*Dolu bir metrobüse bile binebilmeyi öğrendim.

Bence metrobüs evet çok faydalı yararlı vs. ama insanları insanlıktan çıkarmış durumda.O kadar ki ayakta 1 saat dikilen hamile bayanları ve kılı bile kıpırdamadan oturan adamları gördükten sonra böyle düşünmeye başladım.Ayakta duramadığım bir gün metrobüste bayılıcakken kimsenin gelip iyi misin diye sormadığını gördükten sonra böyle düşündüm. Bayana yer vermeyi bırakın bir bayan gördüklerinde dikkatli olmak bir yana umursamaz davranışlarda bulunanlar var Şeytan diyo git döv.Hoş çok gitmene gerek yok herkes dibinde zaten.Sonrada bana gelip metrobüs yılın icadı cart curt demesinler.Bıktım yıldım nefret ediyorum.
Benden uzak Allah'a yakın olsun.

Çarşamba, Mart 17, 2010

Debian Paketleri>2

Bugün debian paket deposundan seçtiğim bir paketi kendim paketlemeye çalıştım.

Bu işi sırasında yaptıklarımı tek tek anlatmaya karar verdim.Tüm bunları yaparken de Debian İkilik Paket Nasıl isimli belgeden faydalandım.
Öncelikle debian paket deposundan parted isimli paketi seçtim.Paketin ne yaptığıyla tam olarak ilgilenmeden paket yapım aşamalarını kavramak üzerinde durdum.O yüzden deb paketini indirdim.
*)Parted programını bilgisayara indirdim.

wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/p/parted /parted_1.8.8.git.2008.03.24.orig.tar.gz

*)İndirdiğim dosyanın yanına debian isimli bir dizin oluşturdum.

/home/aydan# mkdir debian

*)Debian dizininin içine /usr/bin isimli alt dizinler ekledim ve indirdiğim part isimli programı /usr/bin dizinine kopyaladım.

/home/aydan# mkdir -p ./debian/usr/bin
/home/aydan# cp parted_1.8.8.git.2008.03.24.orig.tar.gz ./debian/usr/bin/

*)Daha sonra parted programının deb paketinden çıkan control isimli dosyayı debian dizini altında DEBIAN isimli bir alt dizine kopyalıyorum.

/home/aydan# vi control
/home/aydan# mkdir -p debian/DEBIAN
/home/aydan# find ./debian -type d | xargs chmod 755
/home/aydan# cp control debian/DEBIAN

*)Son olarak aşağıdaki komutu yazarak debian.deb isimli paketi oluşturuyoruz isminide parted.deb olarak değiştiriyoruz.

/home/aydan# dpkg-deb --build debian
dpkg-deb: building package `parted' in `debian.deb'.

/home/aydan# mv debian.deb parted.deb

*)Son olarakta hazırladığımız paketi sistemimize kuruyoruz.

/home/aydan# dpkg -i ./parted.deb
(Reading database ... 29969 files and directories currently installed.)
Preparing to replace parted 1.8.8.git.2008.03.24-11.1 (using ./parted.deb) ...
Unpacking replacement parted ...
Setting up parted (1.8.8.git.2008.03.24-11.1) ...


Daha önceden paket kurulu olduğu için böyle bir çıktı aldık.Bu paket yapmaya çalışmanın başlangıcı bile sayılmaz.Çok çalışmalıyızz çookkk.:)

Perşembe, Mart 11, 2010

Debian Paketleri

İleri işletim sistemleri dersimizin proje konusu DSL(Damn Small Linux ) isimli 50 mb lık bir dağıtımın 32 bit mimariden diğer mimarilere port edilmesi oldu.
DSL debian paket tabanlı bir dağıtım olduğu için .deb uzantılı paketlerin nasıl yapıldığı da bizi ilgilendiren konuların biri, çünkü DSL i port ederken sahip olduğu paketleri yeniden derlememiz gerekecek.Bu nedenle Necdet Hocamızın önerdiği belgeleri okumadan önce bir debian paketini incelemek cazip geldi:)
Debian paket deposundan bir paket seçtim.Paketin içinden çıkan dosyalar ve benim izlenimlerim :)
1)control.tar.gz:
İçerisinde
*control isimli bir metin belgesi :İçeriğinde paket adı,versiyonu,derlendiği mimari,bağımlılıkları ve programın tanımı gibi bilgiler bulunduruyor.
*md5sums isimli bir metin belgesi :İçerisinde paketin kurulacağı bilgisayarın belirli yerlerine koyacağı man yada doc tarzı dosyaların doğrulama kodları(sha1sum) bulunuyor.
2)data.tar.gz:
*sbin isimli bir dizin : İçinde programın çalışan dosyası bulunuyor.
*usr isimli bir dizin:İçerisinde share dizini onun içerisinde doc ve man dosyaları bulunuyor.
3)debian-binary isimli bir metin dosyası:İçinde sadece 2.0 yazıyor.(Evet bu kısmın neden böyle olduğunu henüz anlayabilmiş değilim :)

Çarşamba, Mart 10, 2010

Pisi Paket Yapımı Yine Yeni Yeniden...

Pardus 64 bit projesinde paketçi olarak çalışıcağımız için paketleme konusunda deneyim kazanmamız gerekmekte.Bu yüzden bize dendiği üzere Pardus paket deposundan 10 paket seçerek uğraşmaya başladık.Madplay isimli bir paket seçmiştim.Bir audio decode imiş kendileri.Bu paketi yapmaya çalışırken aşağıda ki hatayı aldım ve çözümü ilgimi çektiği için burdan da paylaşmak istedim.

Kurulum dizini (/var/pisi/paketadı/install) altında terkedilmiş dosyalar var:
şeklinde bir hata alırsak eğer.

- pspec.xml dosyasında "Files" bölümünde yolunu belirtmediğiniz dosyalar
 olabilir,
 - kaynak kodda "authors", "readme*" gibi dosyalar olup bunlar
 pisitools.dodoc ile gerekli yerlere gönderilmemiş olabilir,
 - doc veya man gibi klasörlerin pakete alınmaması gibi durumlar olabilir.
 Pspec.xml dosyasında yollar eksiksiz yazılmalı,
 actions.py dosyasında pisitools.dodoc ile dosyalar sahipsiz
 bırakılmamalı, gereksiz dosyalar yine de varsa pisi actionsapi'deki diğer
 yollarla silinmeli imiş.İlgili arkadaşlara faydalı olur umarım.

Eyvah Eyvah


Uzun zamandır sinemaya gidememenin verdiği bir mutluluk mu yoksa filmin gerçekten çok güzel olması mı etkiledi beni bilmiyorum ama "eyvah eyvah" çok güzeldi.
Hatta Mehmet ile gittiğimiz en eğlenceli film olduğuna karar verdik.Tabi bu filme gitmemizi de biraz zorlama bir kampanya ( şifre alabilmek için 150 kontür yükleme gereği her şifreyi almak için 2 kontür gitmesi vs.) olmasına rağmen gençturkcelle ve tabi ki arkadaşlarımıza borçluyuz:)

Hiç kendimizi gülmek için kasmadan tamamen filmin akışıyla gülmekten yerimizde duramadığımız,argo konuşmalarından bile rahatsız olmadığım sıcak bir film.Herkese gitmesini tavsiye ediyorum.Salı, Mart 09, 2010

Programlama Dilleri Kavram Karmaşası2

Programlama dillerinin sözdizimini tanımlamak için en çok BNF ve EBNF kullanılır.

Sözcüksel ve Sözdizimsel Analiz Nasıl Yapılır?

Dil gerçekleştirim sistemleri kaynak kodu gerçekleştirime bakmaksızın analiz
etmelidir.

Söz dizimsel analiz iki parçadan meydana gelir.
-Düşük seviyeli kısım :sözcüksel analizci( lexical analyzer)bir sonlu otomatadır.
- Yüksek seviye kısım; bir sözdizim analizcisi(syntax analyzer) ,veya
ayrıştırıcı(parser) serbest içerik temelli bir aşağı-itme otomatı temellidir.(push-down
automaton)

LEXiCAL(Sözcüksel analiz ) Girdi stringini alır ve içindeki bütün lexeme ve tokenları bulur.Programları başından sonuna kadar okur.Tek tek tiplerini çıkartır.

*Compilerda lexical analiz ve parser işlemi yapılır.Lexical analiz girdiyi alır ve lexemalara ayırır.Parser da bu girdleri parse ağacına dönüştürür.Programlama Dilleri Kavram Karmaşası

Yazdığıklarımızın anlamlarını ifade etmek için kullanılır.

Anlamsallar(Semantics)

Daha önce yazdığımız dilin anlamlarını araştırmamıştık.Semantics de ifadenin anlamı açıklanır.
1)İşlemsel Anlamlar:
Yazdığımız ifade simüle edilir daha sonra anlamı araştırıır.
2)Aksiyomatik Anlamlar:Her ifadeden önce bir ön ve son koşul belirtilir.
{ön koşul}
A>
{son koşul}
bu ifade ön koşul sağlandığında A çalışır ve son koşul çalışır eğer son koşul çalışıyosa A ifadesi doğrudur.

Örnek:
a=b+1 {a>1}
bunun tam çalışması için ön koşul b>0 olmalıdır.
Sağlayan minimum ön koşula zayıf önkoşul denir.

Perşembe, Şubat 18, 2010

Tatilin Ardından

20 günlük bir tatilin ardından,tekrar Çanakkaleye gelmiş olmak pek sevindirmedi beni açıkçası.Fiyaskoyla sonuçlanan bir 14 şubatında bunda etkisi olabilir tabiki.
Ne yapalım sağlık olsun :)
Geldiğimden beri yorgundum.Günlerin uykusuzluğu yormuştu beni sanırım.Dün bilgi işlemdeydik yine bütün gün.Bu sabah gelecek olan pardus ekibini bekliyoruz.Yorucu bir gün olacak.Yarınla ilgili dinlenme hayallerimde yok henüz :)
Haftasonu dinlenmek istiyorum .Ve bütün arkadaşlarıma vakit ayırmak ve temizlik yapmak ve ders çalışmak ve mutlu huzurlu ve ve ve ve..